top of page

Henkilötietosuojarekisteriseloste (GDPR) 15.06.2020

1. Rekisterinpitäjä

 

Uudenmaan Kylmähuolto Oy

Huvilakatu 20 A 5

04400 Järvenpää

y-tunnus: 2801074-5

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

 

Heikki Wickström

puh. 044 2837576

uudenmaan@kylmahuolto.com

 

3. Rekisterin nimi

 

Uudenmaan Kylmähuolto Oy:n laskutusrekisteri

 

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

 

Rekisteritietojen pääasiallinen käyttötarkoitus on laskutus ja asiakassuhteen hoito ja ylläpito. Tietoja voidaan käyttää myös profilointiin ja markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdistamiseen.

5. Rekisterin tietosisältö

Nimi (etu- ja sukunimi)

Laskutus- ja toimitusosoite (katuosoite, postinumero, kunta ja maa, tai verkkolaskutunniste)

Sähköpostiosoite

Puhelinnumero

Yritys

Asiakkaalta laskutetut työt ja projektit

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

 

Tiedot rekisteriin saadaan asiakkailta itseltään sopimuksen teon tai palvelun tilauksen yhteydessä tai verkkosivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

 

Rekisteritietoja ei säännönmukaisesti luovuteta ulkopuolisille.

 

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

 

Uudenmaan Kylmähuolto Oy ei koskaan luovuta tietoja ulkopuolisille tahoille. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri säilytetään salasanoin suojattuna, henkilötietojen luonteiden edellyttämällä tietoturvatasolla varustetuissa järjestelmissä. Henkilötietoihin pääsy on rajattu sellaisille työntekijöille, joille on tarve käsitellä henkilötietoja.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot sekä vaatia virheellisen tiedon korjaamista. Tarkastuspyyntö tulee tehdä kirjallisesti rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista tai tietojen poistamista. Pyyntö tulee tehdä kirjallisena sähköpostiin, uudenmaan@kylmahuolto.com.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30§:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjän käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta, samoin kuin henkilömatrikkelia

ja sukututkimusta varten.

bottom of page